Gonzaga Foundation - Beneficiaries
   
2014 - 2015
 
B.Ed
S. Caroline Infanta Rani
A. Pratheeba
A. Sharmila
Vijaya Shanthi
John Bosco
S. Arockia Vinnarasi
S. Jeyaraj
S. Jenita
C. Divya
A. Joy Jenifer
Anthony Magimai Raj
D.T.Ed
R. Anbarasi 
R. Avilarani
S. Kalpana
F. Pramila Mary
P. Prathipa
A. Reeta Theresa
S. Sudha
J. Vijila Mary
Nursing
G. Gomathi, B.Sc. Nursing
R. Nithiya (Diploma Nursing)
Divya, B.Sc Nursing
C. Mary Florencia
A. Nisha
Shanthi Christina Montissvi
T. Elizabeth Mary
A. Ananda Arul Mary.
A. Abi Asha, 
G. Pebina, 
 Jasmin Rositha
Jenci Miriam
J. Arockia Nanci
A. Salomi
I. Jeya
L.S. Amala
Pammila
S. Arockia Lipsy
M. Revathi
S. Saranya
S. Pramila
A. Jenifer Rani
Angelos De Iris
A. Jenifer
2013 - 2014
 
B.E
A. Anusha
P. Pushpa Michael Augustine
A.P. Sathiya
R. Philomi Angela
Nursing
B. Sheela
M. Jamuna
S. Poornima
V. Jenifer Rubio
D.T.Ed
V. Albena Yesu
A. Anitha Mary
R. Sathiya
G. Thamizharasi
A.  Vanaja
F. Jeya Premalatha
Degree Courses
S. Jaya Preethi
S. Arul Jeyanthi
S. Arockia Aswini
S. Arul Sudha
P. Darathi priya
J.  Darathi Licy Jarwen
P. Manusha Priyanthi
P. Mahimai Prisilla Mary
A. Sofia Edward Ruby
A. Kalaiarasi
 J. Asha
M. Kavitha
P. Arul Vinciya
A. Anitha Mary
V. Savitha
A. Florance Angelina
E. Arul Ananthi
S. Fathima Mary
D. Jenitha
S. Prema
C. Prathepa maagi
I. Sionia Jenifer
I. Arockia Baptista
V. Florance Mary
A. Soniya Bakiya
T. Ruby Raphaelha Roshini
K. Iswarya
M. Jesintha
F. Anand
E. Asha Edwik Geetha
J. Irines Kelvia
R. Florance Girija
A. Vasanthan
A. Daiseela
B. Glory Angel
A. Sangeetha
                         
Name
: Mother Annammal
Parents
: -
Place
: Puducherry
Date of Birth
: 1816
First Vows
: 1849
Final Vows : 1850
Duration : 1847-1851
Name
: Mother Arockiammal
Parents
: -
Place
: Puducherry
Date of Birth
: 1802
First Vows
: 1849
Final Vows : 1850
Duration : 1851-1856
Name
: Mother Susaiammal
Parents
: Mr. Appasamy, Mrs. Ammal
Place
: Puducherry
Date of Birth
: 1800
First Vows
: 1849
Final Vows : 1850
Duration : 1857-1859
Name
: Mother Rosammal
Parents
: -
Place
: Puducherry
Date of Birth
: 1835
First Vows
: 22-01-1858
Final Vows : 22-01-1860
Duration : 1860-1863
Name
: Mother Anna Maria
Parents
: -
Place
: Visagapattinam
Date of Birth
: 1835
First Vows
: 26-07-1859
Final Vows : 26-01-1864
Duration : 1864-1867
Name
: Mother Agnesammal
Parents
: -
Place
: Arani
Date of Birth
: 1838
First Vows
: 21-11-1859
Final Vows : 30-11-1861
Duration : 1868-1887
Name
: Mother Viyagula Mariammal
Parents
: Mr. Fransava, Mrs. Arockia Mari
Place
: Puducherry
Date of Birth
: 1841
First Vows
: 21-06-1865
Final Vows : 23-10-1866
Duration : 1888-1898
Name
: Mother Kanikai Mariammal
Parents
: Mr. Chinnappan, Mrs. Arockia Mari
Place
: Marakkanam
Date of Birth
: 1853
First Vows
: 25-10-1875
Final Vows : 14-10-1877
Duration : 1899-1902, 1912-1916, 1920-1922
Name
: Mother Clarammal
Parents
: Mr. Savarimuthu, Mrs. Selvammal
Place
: Dharmappuri
Date of Birth
: 1842
First Vows
: 15-11-1858
Final Vows : 30-11-1861
Duration : 1903-1907
Name
: Mother Brigithammal
Parents
: Mr. Thavidhu, Mrs. Selvam
Place
: Puducherry
Date of Birth
: 1854
First Vows
: 12-10-1873
Final Vows : 17-10-1875
Duration : 1908-1911
Name
: Mother Maria Susaiammal
Parents
: Mr. Yesuthassan, Mrs. Savariammal
Place
: Dindigul
Date of Birth
: 1844
First Vows
: 21-06-1869
Final Vows : 13-10-1872
Duration : 1917-1919
Name
: Mother Arulananda Mariammal
Parents
: Mr. Praseen, Mrs. Gnanasoundari
Place
: Puducherry
Date of Birth
: 05-02-1874
First Vows
: 04-09-1895
Final Vows : 16-11-1903
Duration : 1923-1925
Name
: Mother Emilie Mariammal
Parents
: Mr. Rayappan, Mrs. Mathas
Place
: Chennai
Date of Birth
: 06.08.1873
First Vows
: 31.08.1893
Final Vows : 04.09.1895
Duration : 1926-1928
Name
: Mother Beatrice Marie
Parents
: Mr. Malayapillai, Mrs. AbaranaMary
Place
: Uppalam, Pondy
Date of Birth
: 23.06.1884
First Vows
: 23.06.1909
Final Vows : 19.06.1910
Duration : 1929-1931
Name
: Mother Camilie Marie
Parents
: Mr. Philomin, Mrs. Anthoniammal
Place
: Oulgaret-Puducherry
Date of Birth
: 22-11-1888
First Vows
: 20.06.1907
Final Vows : 18.06.1908
Duration : 1932-1937, 1944-1947
Name
: Mother Berchmans Marie
Parents
: Mr. Pitchaimuthu, Mrs. Mariamuthu
Place
: Kumbakonam
Date of Birth
: 13-08-1894
First Vows
: 03-02-1914
Final Vows : 04-02-1915
Duration : 1938-1943, 1948-1953, 1954-1958
Name
: Mother Jeanne De Arc
Parents
: Mr. Kannuthelambar, Mrs. Utharia Mary
Place
: Ouppalam - Puducherry
Date of Birth
: 14-06-1904
First Vows
: 26-01-1926
Final Vows : 09-02-1929
Duration : 1959-1964
Name
: Mother Denise Mary
Parents
: Mr. Arockia Mary, Mrs. Catherine
Place
: Bangalore
Date of Birth
: 24-11-1912
First Vows
: 15-02-1936
Final Vows : 09-02-1940
Duration : 1965-1970, 1971-1976
Name
: Mother Barbara Mary
Parents
: Mr. Antonysamy, Mrs. Viyagulamary
Place
: Kodaikanal
Date of Birth
: 13.09.1926
First Vows
: 05-01-1951
Final Vows : 05-01-1954
Duration : 1977-1982
Name
: Mother Nambikai Mary
Parents
: Mr. Antony, Mrs. Rajammal
Place
: Kolar
Date of Birth
: 23-03-1925
First Vows
: 26-01-1943
Final Vows : 05-01-1947
Duration : 1983-1988, 1989-1994
Name
: Mother L.C. Mariammal
Parents
: Mr. Chinnappan, Mrs. Irakkathai
Place
: Ukkiramankottai
Date of Birth
: 08-12-1951
First Vows
: 28-05-1972
Final Vows : 24-05-1978
Duration : 1995-2000
Name
: Mother C. Maria Noel Rani
Parents
: Mr. Chennappan, Mrs. Dhanapackiam
Place
: Thenkaraikottai
Date of Birth
: 10-10-1956
First Vows
: 23-05-1977
Final Vows : 20-05-1983
Duration : 2001-2006, 2007-2012